Kiểm tra công nhận 41 trường đạt chuẩn quốc gia

X.P |

Trong học kỳ 1 năm học 2017-2018, Sở GD-ĐT đã tổ chức kiểm tra và công nhận 41 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 18 trường mầm non, gồm 9 trường công nhận mới mức 1, 3 trường công nhận mức 1 sau 5 năm và 6 trường nâng lên mức 2; 23 trường tiểu học, gồm 14 trường công nhận mức 1, 9 trường mức độ 2. Như vậy hiện cả tỉnh có tổng cộng 485 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 59,1%, dẫn đầu các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Số lượng trường đạt chuẩn quốc gia bậc học mầm non là 141 (51,8%), tiểu học 206 (75,2%), THCS 123 (56%), THPT 15 (26,8%). Theo kế hoạch đã đăng ký từ đầu năm học 2017-2018, từ nay đến cuối năm sẽ có thêm nhiều ngôi trường nữa sẽ được kiểm tra công nhận đạt chuẩn.

X.P