Kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non tại huyện Núi Thành

VĂN PHIN |

Đoàn công tác của UBND tỉnh vừa kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại huyện Núi Thành.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện Núi Thành, 3 năm qua, địa phương đầu tư hơn 46,8 tỷ đồng phục vụ công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Toàn huyện hiện có 18 trường mẫu giáo công lập với 217 nhóm, lớp với tổng số 6.436 cháu từ 0 - 5 tuổi, trong đó trẻ 5 tuổi ra lớp 2.184 cháu, đạt tỷ lệ 100%. Hầu hết các trường mẫu giáo đều làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần. Huyện cũng thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho trẻ em và giáo viên mầm non trong và ngoài biên chế... Đoàn kiểm tra của tỉnh đã kiểm tra sổ sách tại chỗ và theo kế hoạch, trong 3 ngày tới (từ chiều 14 - 16.10), đoàn sẽ trực tiếp đến các xã, thị trấn trong huyện kiểm tra thực tế để có cơ sở công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại huyện Núi Thành.

VĂN PHIN