Kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại Tam Kỳ

LÊ THU - QUANG SƠN |

Ngày 7.12, Đoàn kiểm tra công tác phổ cập của Sở GD-ĐT do ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 tại TP.Tam Kỳ.

Trong thời gian kiểm tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; xóa mù chữ. Kết quả đánh giá năm 2016, TP.Tam Kỳ có 13/13 xã, phường đạt các tiêu chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đối với bậc tiểu học, toàn thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3. Có 13/13 xã, phường đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Toàn thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, trong đó 4 đơn vị xã, phường đạt mức độ 2 và 9 đơn vị xã, phường còn lại đạt mức độ 3. Đoàn kiểm tra đã công nhận Tam Kỳ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS năm 2016 theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

LÊ THU - QUANG SƠN