Kiến nghị tăng mức thu học phí

X.PHÚ |

Chiều qua 13.4, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với các trường Đại học Quảng Nam, Trung cấp Văn hóa - nghệ thuật và du lịch, Cao đẳng Y tế và Cao đẳng Nghề Quảng Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết 41 (ngày 12.7.2012) của HĐND tỉnh về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí.

Tại buổi làm việc, đại diện nhiều trường kiến nghị điều chỉnh mức thu học phí theo hướng tăng lên trong thời gian tới để giúp các trường cân đối thu - chi; kịp thời cấp bù kinh phí cho trường để chi trả cho các đối tượng chính sách và cấp bù học phí cho sinh viên ngành sư phạm; cần bổ sung các đối tượng học sinh sinh viên bị mồ côi cha hoặc mẹ thuộc gia đình cận nghèo vào diện được hỗ trợ miễn, giảm hoặc cấp bù học phí; có chính sách hỗ trợ cho người học nghề. Về tuyển sinh, 2 trường Trung cấp Văn hóa -nghệ thuật và du lịch, Cao đẳng Y tế đề nghị tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Ban Văn hóa - xã hội ghi nhận các kiến nghị của các trường và sẽ tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh để nghiên cứu, xem xét.

X.PHÚ