Làm khuyến học, không vì danh vì lợi

TRẦN VĂN CẬN |

Quảng Nam là địa phương vốn có truyền thống hiếu học, mảnh đất  “Địa linh nhân kiệt”, “ Ngũ phụng tề phi” nên công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng được quan tâm. Ngày 11.4.2000 , Hội khuyến học Quảng Nam được thành lập, đến nay đã hình thành hội khuyến học ở 18 huyện, thị xã, thành phố, 3 hội khuyến học trường trực thuộc, 224 hội xã, phường, thị trấn, 1.600 chi hội thôn, khối phố và 6.372 ban khuyến học, với  229.318 hội viên toàn tỉnh.

Những năm qua, phong trào xây dựng, phát triển quỹ khuyến học trong tỉnh được triển khai mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ngoài sự đóng góp của cộng đồng trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm..., các tổ chức đoàn thể ở mỗi địa phương còn có nhiều hình thức vận động gây quỹ hiệu quả như phong trào “Heo đất khuyến học”, “Vì học sinh nghèo hiếu học”, “Hàng cây khuyến học”, “Hiện vật khuyến học”... Nhiều nơi xây dựng quỹ học bổng, quỹ khuyến học mang địa danh hay danh nhân quê hương, như: Học bổng Đất Quảng, Học bổng Thăng Bình, Học bổng Lê Thiện Trị... Đến những giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, Võ Chí Công, Phạm Phú Thứ, Ươm mầm Tây Giang, Nâng tầm tri thức… Và các chương trình “Chắp cánh ước mơ”, “Gương sáng học đường”, “Tiếp sức em đến trường” “Đêm hội trăng rằm”.... đã thu hút được sự tài trợ của nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, liên tục mỗi năm tài trợ hàng tỷ đồng cho quỹ khuyến học, khuyến tài các cấp. Các tổ chức phi chính phủ Đông Tây hội ngộ, Vòng tay Thái Bình, Passerelles Numérique, Ngân hàng Cathay United... với các chương trình học bổng dài hạn  như “Phát triển giáo dục và kỹ năng (SEEDS)”, “Đào tạo công nghệ thông tin”, “Kế hoạch ươm mầm đại thụ Việt Nam” và các chương trình học bổng Mai Vàng, Lá Xanh, Lawrence S.Ting... hằng năm đều dành hàng tỷ đồng tài trợ cho học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học Quảng Nam.

Riêng năm 2017, nguồn kinh phí toàn tỉnh hội đã vận động hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo Quảng Nam với tổng số tiền đã tiếp nhận hơn 56 tỷ đồng. Và đã cấp phát được 194.960 suất với tổng số tiền hơn 48 tỷ đồng.

Tự hào về “việc nghĩa” của những người trực tiếp làm khuyến học và hưởng ứng phong trào khuyến học, tôi lại nhớ đến mấy câu thơ của anh Lê Phước Thạnh, Câu lạc bộ VH-NT Nguồn Việt Quảng Nam: “Làm khuyến học, không vì danh vì lợi/ Nặng nghĩa tình, cao vợi đức hy sinh/ Lòng sáng trong, đẹp tựa ánh bình minh/ Niềm hạnh phúc, khi người vui hạnh phúc”.

Kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam là dịp để nhìn lại quá trình hoạt động của hội, nhận diện những thành tích đáng tự hào và phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ còn hun đúc. Chúng tôi - những người làm công tác khuyến học, mong các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp, các tổ chức doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài, các lực lượng xã hội tích cực hưởng ứng, ủng hộ phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đưa sự nghiệp giáo dục Quảng Nam phát triển bền vững, góp phần giúp con em địa phương đảm bảo khả năng hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong thời đại ngày nay.

TRẦN VĂN CẬN