Làm việc với Trường Cao đẳng Nghề tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh: Phải chọn lọc đầu tư trang thiết bị vào những nghề trọng điểm

D.LỆ |

Chiều qua 15.12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề tỉnh, cơ sở hiện đào tạo 8 nghề trình độ cao đẳng, 12 nghề trình độ trung cấp, 4 nghề trình độ sơ cấp, với quy mô đào tạo hiện nay hơn 1.130 học sinh, sinh viên. Trong năm học 2014 - 2015, trường được giao tuyển sinh 650 chỉ tiêu và đã tuyển đạt gần 50% số lượng được giao. Nhờ thường xuyên có mối quan hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên đến thực tập, cũng như cung ứng nguồn lao động, giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, nên những năm qua có khoảng 80% số sinh viên ra trường có việc làm. Lãnh đạo nhà trường kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị dạy nghề theo đúng tiêu chuẩn quy định (kinh phí khoảng 7 - 8 tỷ đồng); sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng may của nhà trường (khoảng 1,5 tỷ đồng); cho phép nhà trường lập dự án đầu tư xây dựng nhà đa năng. Ngoài ra, đề xuất UBND tỉnh cho phép xét tuyển thêm 7 biên chế viên chức sự nghiệp từ nhân viên hợp đồng lâu năm tại trường; xây dựng đề án cổ phần hóa đào tạo lái xe ô tô, tiến tới thành lập trung tâm đào tạo lái xe trực thuộc trường…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Phước Thanh yêu cầu Trường Cao đẳng Nghề tỉnh phải củng cố lại các khoa đào tạo, tăng cường đoàn kết nội bộ để điều hành hoạt động của nhà trường hiệu quả; xem xét những nhân viên đã làm việc hợp đồng, nếu đủ điều kiện thì tiến hành xét tuyển theo quy định; việc thành lập trung tâm đào tạo lái xe tự chủ về tài chính thì phải có phương án cụ thể. Đồng thời nhấn mạnh, nhà trường phải luôn chú trọng chất lượng dạy nghề, tiếp tục liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội; giáo viên cũng phải thường xuyên rèn luyện nâng cao chất lượng; về tuyển sinh đầu vào, cũng phải chọn lọc có chất lượng. Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho nhà trường xây dựng kế hoạch trung hạn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020, nêu cụ thể nhu cầu, đặc biệt phải chọn lọc đầu tư trang thiết bị vào những nghề trọng điểm nhằm tạo thương hiệu cho nhà trường.

D.LỆ