Luân chuyển 361 cán bộ, giáo viên từ miền núi về đồng bằng

X.PHÚ |

Sáng qua 15.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện luân chuyển cán bộ, giáo viên công tác tại các huyện miền núi về đồng bằng từ năm 2010 đến 2014 và kế hoạch luân chuyển năm 2015. Trong 5 năm qua, cả tỉnh đã luân chuyển 1.068 cán bộ, giáo viên công tác tại miền núi về đồng bằng và luân chuyển 52 người từ đồng bằng lên miền núi. Về kế hoạch năm 2015, sẽ luân chuyển 361 cán bộ, giáo viên từ miền núi về đồng bằng; trong đó 25 mầm non, 134 tiểu học, 137 THCS và 65 THPT. Các địa phương mà cán bộ, giáo viên có nhu cầu xin chuyển về nhiều là Tam Kỳ 66, Thăng Bình 44, Phú Ninh 34, Đại Lộc 21.

Sau khi nghe ý kiến của sở, ngành và các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín thống nhất với kế hoạch luân chuyển năm 2015. Trên cơ sở kế hoạch luân chuyển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố và Sở GD-ĐT phối hợp rà soát, triển khai thực hiện việc tiếp nhận, phân công công tác theo đúng quy định. Đồng thời yêu cầu các địa phương, ngành chức năng quan tâm giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên luân chuyển về đồng bằng.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín chủ trì cuộc họp về công tác cử tuyển. Báo cáo tại cuộc họp cho biết, từ năm 2007 đến 2014, cả tỉnh đã cử 1.372 trường hợp đi học theo chế độ cử tuyển, trong đó đại học có 1.087 trường hợp, 247 cao đẳng và 38 trung cấp chuyên nghiệp. Đối tượng cử tuyển là con em 16 thành phần dân tộc của 12 huyện, theo học 50 ngành, nghề đào tạo tại 32 trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Trong số này, đến nay đã có 408 trường hợp tốt nghiệp ra trường, bao gồm 216 đại học, 171 cao đẳng, 21 trung cấp. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 264 trường hợp được tiếp nhận, phân công công tác (124 đại học, 126 cao đẳng, 14 trung cấp), 144 trường hợp chưa được bố trí công tác.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ban ngành và các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín cho rằng, cử tuyển là một chính sách có ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số cho các địa phương miền núi. Tuy nhiên, trước thực trạng nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa được tiếp nhận, phân công công tác, tỉnh quyết định tạm dừng cử tuyển năm 2015 để tập trung giải quyết việc làm cho số sinh viên đã và sắp ra trường. Trong thời gian tới, tỉnh giao trách nhiệm cho các huyện quyết định nhu cầu ngành nghề đào tạo, chỉ tiêu cử tuyển và tiếp nhận, bố trí công tác sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.

X.PHÚ