Luân chuyển 57 cán bộ, giáo viên miền núi về các địa phương

T.B |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đã ký quyết định điều động, luân chuyển 57 cán bộ, giáo viên khối mầm non, tiểu học và THCS thuộc ngành GD&ĐT các huyện: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Phước Sơn về nhận công tác tại các huyện: Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Nông Sơn.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện có liên quan ban hành quyết định điều động, luân chuyển và tiếp nhận, phân công công tác đối với 57 cán bộ, giáo viên nêu trên trong tháng 8 này. Được biết, tính đến cuối năm 2013, toàn tỉnh đã giải quyết cho 841/868 cán bộ, giáo viên được điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, thôi việc và có nguyện vọng ở lại công tác tại các huyện miền núi nằm trong danh sách đề án khảo sát ban đầu. Theo kế hoạch, trong năm 2014 - 2015, gần 540 cán bộ, giáo viên đủ điều kiện về thời gian công tác tại các huyện miền núi có nguyện vọng luân chuyển về các trường huyện, thành phố. Ngoài ra, các huyện miền núi cũng đề nghị điều động 71 cán bộ, giáo viên lên công tác tại miền núi công tác, giảng dạy.

T.B