Luân chuyển giáo viên theo đúng quy định

X.PHÚ |

Sáng 20.5, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ và Sở GD-ĐT về tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến ngành GD-ĐT, gồm Nghị quyết 146 (22.7.2009) về việc luân chuyển cán bộ, giáo viên (GV) từ miền núi về đồng bằng và từ đồng bằng lên phục vụ miền núi; Nghị quyết 163 (8.7.2010) về quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 21 (8.3.2001) về một số giải pháp tăng cường xã hội hóa, đầu tư giáo dục, phát triển giáo dục miền núi.

Sau khi nghe báo cáo, kiến nghị, đề xuất, đồng chí Trần Kim Hùng cho rằng, Nghị quyết 146 sẽ hết hiệu lực trong năm 2015 nhưng số GV luân chuyển trong những năm qua phải được quan tâm giải quyết theo đúng lộ trình. Còn việc tiếp tục ban hành nghị quyết mới về luân chuyển GV thì Sở Nội vụ cùng Sở GD-ĐT nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định. Hiện vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 61 của Chính phủ. Đồng thời đề nghị Sở GD-ĐT cần tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản thu trong trường học, tránh tình trạng biến tướng, lạm dụng tổ chức hội phụ huynh để thu ngoài quy định.

X.PHÚ