Luân chuyển giáo viên theo Nghị quyết 146: Tiếp tục hay dừng?

XUÂN PHÚ |

Sẽ kết thúc luân chuyển cán bộ, giáo viên theo Nghị quyết 146 của HĐND tỉnh hay tiếp tục ban hành một nghị quyết khác để thực hiện luân chuyển là vấn đề được nhiều người quan tâm sau đợt luân chuyển lần cuối cùng vào tháng 7 năm nay.

Sau khi kết thúc Nghị quyết 146 của HĐND tỉnh, việc luân chuyển giáo viên miền núi sẽ tiếp tục thực hiện theo các quy định của trung ương.
Sau khi kết thúc Nghị quyết 146 của HĐND tỉnh, việc luân chuyển giáo viên miền núi sẽ tiếp tục thực hiện theo các quy định của trung ương.

Chính sách nhân văn

Nghị quyết 146 (22.7.2009) của HĐND tỉnh về luân chuyển cán bộ, giáo viên (gọi chung là giáo viên) từ miền núi về đồng bằng và từ đồng bằng lên miền núi được bắt đầu triển khai từ năm 2010. Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện luân chuyển giáo viên (GV) mầm non, tiểu học, THCS còn Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm luân chuyển đối với GV bậc THPT. Theo ông Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ, đây là một nghị quyết thể hiện tính nhân văn rất lớn của tỉnh với mục tiêu luân chuyển GV công tác lâu năm ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số chưa có điều kiện để chuyển công tác về lại nơi thường trú của gia đình hoặc theo nguyện vọng cá nhân. Ông Sáng chia sẻ: “Trước đây, rất nhiều thầy cô giáo sau nhiều năm hy sinh tuổi thanh xuân cống hiến cho sự nghiệp giáo dục miền núi nhưng vẫn không thể chuyển về huyện, thị xã, thành phố. Nghị quyết 146 đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng đó của họ, tạo điều kiện cho họ được chuyển công tác về đồng bằng”.

Liên quan đến 52 giáo viên luân chuyển từ đồng bằng lên miền núi trong những năm qua theo Nghị quyết 146, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng cho rằng, sau thời gian công tác theo đúng lộ trình họ phải được quan tâm giải quyết về lại đồng bằng theo nguyện vọng.

Sau 5 năm triển khai (2010 - 2014), theo báo cáo của Sở Nội vụ, cả tỉnh đã luân chuyển 1.068 GV đang công tác tại các trường học ở miền núi về các huyện, thị xã, thành phố, gồm 436 GV bậc THCS, 337 tiểu học, 201 THPT và  94 mầm non. Trong đó, các huyện có số lượng GV luân chuyển về đồng bằng nhiều nhất là Nam Trà My 221, Tây Giang 107, Đông Giang 103, Bắc Trà My 103, Phước Sơn 93. Nhìn chung, việc xét điều động, luân chuyển, tiếp nhận phân công, bố trí công tác cho GV được các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng theo quy định của Nghị quyết 146.

Liên quan đến kế hoạch luân chuyển năm 2015, Sở Nội vụ cho biết đến nay Sở GD-ĐT và các huyện miền núi đã tổ chức họp xét đối tượng luân chuyển có đủ thời gian công tác tại miền núi theo quy định trên cơ sở nguyện vọng của GV. Qua báo cáo của các huyện miền núi và Sở GD-ĐT, năm nay có 360 GV có nguyện vọng luân chuyển về các huyện, thị xã, thành phố; trong đó 65 THPT, 137 THCS, 133 tiểu học và 25 mầm non. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ cùng các sở, ngành của tỉnh và các địa phương sẽ họp để xem xét, quyết định.

Tiếp tục hay dừng?

Theo Nghị quyết 146, năm 2015 là năm cuối cùng trong lộ trình thực hiện luân chuyển GV công tác tại miền núi về đồng bằng và ngược lại. Điều đó cũng có nghĩa, đợt luân chuyển 360 GV dự kiến vào tháng 7 tới sẽ là đợt cuối cùng của Nghị quyết 146. Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT cho rằng, trong những năm qua thực hiện luân chuyển về vừa giải quyết nhu cầu của GV công tác lâu năm ở miền núi, vừa tạo điều kiện để tuyển dụng sinh viên diện cử tuyển người dân tộc thiểu số ra trường. Tuy nhiên, áp lực cho cả nơi đi và nơi đến rất lớn khi mà nhiều địa phương đồng bằng rơi vào tình trạng thừa GV nhưng thiếu tài chính, còn miền núi lại mất ổn định về đội ngũ, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. “Không tiếp tục ban hành chủ trương luân chuyển GV từ miền núi về đồng bằng và từ đồng bằng lên miền núi. Đồng thời nên giao quyền tự chủ cho Sở GD-ĐT trên nguyên tắc ổn định lâu dài đội ngũ công tác tại miền núi” - ông Quốc đề xuất.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá, bên cạnh những mặt tích cực, việc luân chuyển vẫn còn gặp một số khó khăn, tồn tại như số lượng GV luân chuyển tăng so với khảo sát ban đầu của đề án do đối tượng theo Nghị quyết 146 được mở rộng hơn. Các địa phương miền núi chưa chặt chẽ trong việc thẩm tra hồ sơ dẫn đến nhiều trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển. Nhiều địa phương đồng bằng, nhất là Tam Kỳ, Thăng Bình, Điện Bàn chịu nhiều áp lực trong tiếp nhận, bố trí công tác cho GV. Theo ông Sáng, năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện luân chuyển và kết thúc Nghị quyết 146. Việc luân chuyển GV sẽ tiếp tục thực hiện theo các quy định của trung ương.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng, việc có nên tiếp tục ban hành một nghị quyết mới về luân chuyển GV trong thời gian tới nữa hay không thì Sở Nội vụ cùng Sở GD-ĐT nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định. Trong khi chưa có nghị quyết mới, việc luân chuyển GV vẫn sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 61 của Chính phủ.

XUÂN PHÚ