Miền núi có 74 trường nội trú, bán trú

X.PHÚ |

Nhằm tạo điều kiện ăn ở, học tập cho con em đồng bào vùng dân tộc thiểu số, hiện nay các huyện miền núi cả tỉnh có 74 trường học được tổ chức theo mô hình bán trú, nội trú. Trong đó có 53 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, THCS; 4 trường phổ thông dân tộc nội trú THCS; 3 trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện có 2 cấp học THCS và THPT; 13 trường THPT và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Ngoài ra, còn có 22 trường học chưa đủ điều kiện thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú theo quy định song vẫn tổ chức ăn ở bán trú cho học sinh.

Theo đánh giá của ngành GD-ĐT, việc các địa phương tổ chức ăn ở nội trú, bán trú cho học trò đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi đã góp phần rất lớn vào công tác vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục.

X.PHÚ