Mỗi trường thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng

CHÂU NỮ |

(QNO) - Bộ GD-ĐT vừa công bố hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ) hệ chính quy năm 2015 với nhiều điểm mới về công tác tuyển sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, điều kiện tham gia xét tuyển, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia…

Thí sinh trong kỳ thi tuyển đại học, cao đẳng năm 2014.
Thí sinh trong kỳ thi tuyển đại học, cao đẳng năm 2014.

Công bố thông tin liên quan tới từng đợt xét tuyển

Đối với việc xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD-ĐT yêu cầu,  trước mỗi đợt xét tuyển, các trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử các nội dung vềchỉ tiêu của các ngành hoặc nhóm ngành (gọi chung là ngành) đối với đợt xét tuyển đó; tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển vào từng ngành. đối với những ngành trường đã tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước phải dành ít nhất 75% chỉ tiêu để xét tuyển theo khối thi truyền thống (khối thi áp dụng từ năm 2014 trở về trước). Đồng thời công bố cách thức xử lý khi các thí sinh có cùng điểm xét tuyển; các điều kiện bổ sung (nếu có); điểm xét tuyển của trường hoặc từng ngành. Điểm xét tuyển không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định và đảm bảo yêu cầu: điểm xét tuyển đợt xét tuyển sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước.

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

Để được hưởng ưu tiên theo đối tượng, thí sinh phải trình bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên. Đối với thí sinh thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng, giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên là bản sao hợp lệ quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của sở LĐ-TB&XH. Trường hợp chưa kịp làm thủ tục để được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp theo quy định, cần phải cung cấp đầy đủ hồ sơ được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định.

Mức điểm ưu tiên xác định theo quy định được tính đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30. Các trường sử dụng thang điểm khác thang điểm 10 hoặc tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển khác 30 (ví dụ trường hợp nhân hệ số môn thi chính), phải quy đổi điểm xét tuyển về thang điểm 10 trên sau đó tiến hành cộng điểm ưu tiên hoặc phải quy đổi điểm ưu tiên về thang điểm mà trường đang sử dụng.

Điểm liệt là điểm dưới 1

Đối với thí sinh đăng ký vào trường tổ chức tuyển sinh riêng phải có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định của quy chế tuyển sinh và đáp ứng các yêu cầu xét tuyển quy định tại đề án tự chủ tuyển sinh của trường. Đối với thí sinh đăng ký vào trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển phải đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định của Quy chế tuyển sinh; đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển ĐH, CĐ; tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không thấp hơn điểm xét tuyển do trường quy định và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống; đồng thời đáp ứng các yêu cầu khác về điều kiện xét tuyển do trường quy định và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

Mỗi trường thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng

Đối với việc xét tuyển nguyện vọng I, thí sinh chỉ được sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I để đăng ký vào 1 trường ĐH hoặc CĐ, mỗi trường thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng I, nếu cần thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác. Các nguyện vọng (từ 1 đến 4 trong một trường) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau. Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng I, không được đăng ký  ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Đối với việc xét tuyển các nguyện vọng bổ sung, thí sinh có thể dùng đồng thời 3 giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung để đăng ký tối đa vào 3 trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Các nguyện vọng (từ 1 đến 4 trong một trường) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau.  Trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển, thí sinh được rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo. Thí sinh đã trúng tuyển vào trường, không được tham gia xét tuyển ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Ít nhất mỗi ngày một lần, cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển

Bộ GD-ĐT hướng dẫn, ít  nhất mỗi ngày một lần, các trường cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển, bao gồm danh sách các thí sinh đăng ký và danh sách các thí sinh rút hồ sơ đăng ký xét tuyển vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia và nhận dữ liệu của thí sinh từ hệ thống để xét tuyển. Trong thời gian nhận hồ sơ của một đợt xét tuyển, ba ngày một lần các trường công bố trên trang thông tin điện tử của mình danh sách các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường theo từng ngành và xếp theo kết quả thi từ cao đến thấp. Bộ khuyến khích các trường công bố kết quả trúng tuyển tạm thời cập nhật đến ngày công bố.

CHÂU NỮ