Năm 2013 sẽ luân chuyển 249 giáo viên từ miền núi về đồng bằng

X.PHÚ |

Hôm qua 2.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên (GV) về công tác điều động, luân chuyển năm 2013. Theo báo cáo của Sở Nội vụ và Sở GDĐT, qua 3 năm triển khai (2010, 2011 và 2012), cả tỉnh đã điều động, luân chuyển được 601 GV từ miền núi về các huyện đồng bằng, thành phố; trong đó 104 GV THPT, 253 THCS, 187 tiểu học, 57 mầm non. Địa phương có số lượng GV chuyển đi nhiều nhất là Nam Trà My (123 GV); các địa phương  nhận nhiều GV chuyển đến nhất là Thăng Bình (80 GV), Tam Kỳ (75), Quế  Sơn (60). Về luân chuyển lên miền núi, chỉ có 2 địa phương thực hiện là TP.Tam Kỳ và huyện Phú Ninh với tổng số 19 GV tiểu học và THCS, Sở GDĐT điều động 19 GV THPT. Riêng năm 2013, hiện có 249 GV công tác tại miền núi đủ điều kiện có nguyện vọng luân chuyển về đồng bằng, trong đó có 13 GV mầm non, 71 tiểu học, 121 THCS, 44 THPT.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ban ngành và địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả yêu cầu, thời gian đến, các địa phương, ngành tập trung giải quyết hài hòa giữa luân chuyển về và luân chuyển lên theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành công tác luân chuyển GV vào năm 2015 như Nghị quyết 146 của HĐND tỉnh đề ra.

X.PHÚ