Năm 2016, Trường Đại học Quảng Nam được giao tuyển sinh 3.100 chỉ tiêu

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Ngày 20.6, UBND tỉnh quyết định giao 3.100 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm 2016 cho Trường Đại học Quảng Nam, trong đó có 750 chỉ tiêu trong ngân sách nhà nước cấp.

Trong đó, 12 ngành đào tạo đại học hệ chính quy gồm: sư phạm Toán, sư phạm Vật lý, giáo dục tiểu học, ngôn ngữ Anh, sư phạm Sinh học, công nghệ thông tin, giáo dục mầm non, bảo vệ thực vật, Văn học, Vật lý học, Việt Nam học, Lịch sử được giao 1.200 chỉ tiêu (có 650 chỉ tiêu trong ngân sách).

Các ngành đào tạo cao đẳng hệ chính quy gồm sư phạm Toán, giáo dục thể chất, sư phạm Địa lý, Việt Nam học, công tác xã hội, tiếng Anh, sư phạm Mỹ thuật, kế toán được giao 400 chỉ tiêu (100 chỉ tiêu trong ngân sách).

Các ngành đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học và liên thông gồm: sư phạm Toán, sư phạm Vật lý, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, sư phạm Sinh học, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh được giao 750 chỉ tiêu.

Các ngành đào tạo cao đẳng hệ vừa làm vừa học và liên thông gồm giáo dục tiểu học, công nghệ thông tin, giáo dục mầm non được giao 150 chỉ tiêu.

Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy gồm ngành giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học được giao 600 chỉ tiêu.

BẢO NGUYÊN