Năm 2017, Trường Đại học Quảng Nam đào tạo 800 chỉ tiêu trong ngân sách nhà nước

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt chỉ tiêu (CT) tuyển sinh đại học, cao đẳng diện trong ngân sách nhà nước năm 2017 của Trường Đại học Quảng Nam. Theo đó, 12 ngành đào tạo đại học hệ chính quy tuyển 1.040 CT, trong đó có 700 CT trong ngân sách, 340 CT ngoài ngân sách. Cụ thể, sư phạm Toán: 50 CT, sư phạm Vật lý: 50, giáo dục tiểu học: 100, giáo dục mầm non: 100, sư phạm Sinh học: 50, Lịch sử: 50, ngôn ngữ Anh: 200 (trong đó có 120 CT ngoài ngân sách), công nghệ thông tin: 150 (có 75 CT ngoài ngân sách), bảo vệ thực vật 60 (30 CT ngoài ngân sách), Văn học 100 (50 CT ngoài ngân sách), Vật lý học 60 (30 CT ngoài ngân sách), Việt Nam học 70 (35 CT ngoài ngân sách).

Ngoài ra, 3 ngành đào tạo cao đẳng hệ chính quy tuyển 100 CT trong ngân sách, gồm: sư phạm Ngữ văn 35 CT, sư phạm Hóa học 35 CT, sư phạm Âm nhạc 30 CT.

UBND tỉnh yêu cầu, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, trình tự đăng ký tuyển sinh năm 2017 với Bộ GD-ĐT. Sau khi có thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017, trình UBND tỉnh quyết định giao CT tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm 2017 theo đúng quy định.

BẢO NGUYÊN