Nam Giang được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non

VĂN KHANH |

 Từ ngày 9 – 11.9, Sở GD-ĐT có chuyến kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại huyện Nam Giang. Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai thực hiện giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; kiểm tra hồ sơ, sổ sách, cơ sở vật chất, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ và đội ngũ cán bộ giáo viên. Kết quả: trẻ 5 tuổi ra lớp là 543/546 cháu, đạt tỷ lệ 99,3%, vượt 9,3% so với quy định; 100 trẻ 5 tuổi được học chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD-ĐT quy định; 92,2% trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần, vượt 7,2%; 46/543 trẻ 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ, tỷ lệ 8,5%, thấp hơn so với quy định; 12/12 xã, thị trấn đều đạt tiêu chuẩn 1. Về giáo viên, có 42/46 giáo viên dạy trẻ 5 tuổi trong biên chế nhà nước; 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; 100% giáo viên được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định hiện hành... Qua kiểm tra Sở GD-ĐT đã công nhận những kết quả đạt được trong công tác phổ cập giáo dục mầm non của huyện Nam Giang. Đây là địa phương thứ 9 trên toàn tỉnh đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

VĂN KHANH