Năm học 2017 - 2018, học sinh tựu trường ngày 28.8

CHÂU NỮ |

Theo quyết định khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành, học sinh sẽ tựu trường ngày 28.8.2017, khai giảng  năm học vào ngày 5.9; bế giảng ngày 31.5.2018.

Cấp mầm non, tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học; cấp trung học (THCS, THPT) có ít nhất 37 tuần thực học; giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và bổ túc THPT) có ít nhất 32 tuần thực học. Trước ngày 31.5, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS; thi tốt nghiệp THPT năm 2018, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh từ ngày 5 đến 9.6.2018; thi học sinh giỏi cấp tỉnh thực hiện theo kế hoạch của Sở GD-ĐT. Thời gian tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018 - 2019 tổ chức trước ngày 10.7.2018; thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng.

CHÂU NỮ