Nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần đổi mới

T.S |

Ngày 26.8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND địa phương cấp huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2019 - 2020.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT tiếp tục rà soát, sắp xếp lại trường, điểm trường, điều chỉnh sĩ số và quy mô lớp học hợp lý gắn với tập trung nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, xử lý nghiêm đối với cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ, bảo đảm an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp để hướng đến thực hiện hiệu quả việc phân luồng học sinh sau THCS.

Ngoài tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục; chú trọng hội nhập quốc tế..., UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với các địa phương và sở ngành liên quan tham mưu tổ chức tốt công tác tuyển dụng giáo viên; thực hiện phù hợp công tác điều hòa, luân chuyển giáo viên nhằm khắc phục tình trạng thừa - thiếu cục bộ. Đặc biệt, lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên để chuẩn bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, trong đó ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1...

TAGS