Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục

X.Phú |

Hôm qua 30.7, Sở GDĐT tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2012 - 2013. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học qua, Sở GDĐT cho rằng toàn ngành đã triển khai khá tốt các giải pháp điều chỉnh nội dung dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh (HS). Nhờ đó, chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục được nâng cao. Cuối năm học, tỷ lệ HS xếp loại học lực từ  trung bình trở lên bậc tiểu học hơn 98%, THCS hơn 94%, THPT gần 80%; tỷ lệ  tốt nghiệp THPT đạt 98,08%.

Toàn ngành cũng đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, góp phần tích cực vào công tác nâng cao chất lượng giáo dục. Với kết quả đạt được, Sở GDĐT đã được Bộ GDĐT tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.

X.Phú