Nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo lưu học sinh Lào

X.Phú |

Đó là chủ đề  hội thảo do trường Đại học Quảng Nam tổ chức vào ngày 10.5. Đến dự có TS.Ngô Văn Hùng -Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Văn Hương - Phó Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, các trường đại học trên cả nước.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung đánh giá thực trạng, chia sẻ những kinh nghiệm; đồng thời đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào. Theo TS.Lê Duy Phát - Q.Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam, những năm qua nhà trường đã đào tạo cho nhiều lưu học sinh Lào và hiện nay đang có 97 người theo học. Tuy nhiên, do trình độ tiếng Việt của lưu học sinh Lào còn thấp nên chất lượng đào tạo không đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, việc cần đẩy mạnh công tác giảng dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào. Ngoài ra, tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào tham gia các hoạt động ngoại khóa, Đoàn, hội.

X.Phú