Nâng cao nghiệp vụ trợ giảng tiếng dân tộc thiểu số

LĂNG A CÚI |

Trong 3 ngày (từ 25 - 27.8), tại TP.Tam Kỳ, Sở GDĐT tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho 55 học viên trợ giảng tiếng dân tộc thiểu số ở bậc tiểu học của 3 huyện Đông Giang, Tây GiangBắc Trà My.  

Chương trình nằm trong dự án đảm bảo chất lượng giáo dục trường học thuộc các huyện vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham gia dự án. Thông qua lớp tập huấn, các học viên được hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ trợ giảng, đảm bảo những kỹ năng trong việc trợ giảng lớp học (3 buổi/tuần) nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy học cho con em dân tộc thiểu số trên địa bàn.

LĂNG A CÚI