Ngày 11 - 13.3: Thi tuyển chức danh lãnh đạo trường Đại học Quảng Nam và trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam

XUÂN PHÚ |

Chiều qua 24.2, đồng chí Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh chủ trì cuộc họp về thi tuyển chức danh lãnh đạo trường Đại học Quảng Nam và trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam.

Theo ông Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh, qua công tác chuẩn bị, đến nay đã thống nhất 7 ứng viên tham dự kỳ thi sắp tới. Trong đó, thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam có 2 ứng viên là Vũ Thị Phương Anh và Huỳnh Trọng Dương (cả 2 đang là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam); thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam có 2 ứng viên là Võ Triều Khải - Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh và thể chất trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam và Lương Văn Vui - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh; thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam có 4 ứng viên là Phạm Hồng Chương, Trưởng khoa Điện - điện tử, Phạm Thị Mai Phương - Giám đốc Trung tâm Tin học - ngoại ngữ, Nguyễn Quyết Thắng, Trưởng khoa Công nghệ thông tin - xây dựng và Võ Triều Khải, Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh và thể chất (tất cả đều của trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam). Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh nhấn mạnh, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường đại học, cao đẳng. Nội dung thi tuyển gồm trình bày đề án, kiểm tra ngoại ngữ và thi viết vào các ngày từ 11 - 13.3.

XUÂN PHÚ