Nhật Bản viện trợ 200 triệu yên đầu tư trường Dạy nghề Bắc Quảng Nam

Đ.Hùng |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu và Đại sứ Nhật Bản Tanizaki Yasuaki vừa ký Công hàm trao đổi khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án của Chính phủ Nhật Bản cho tỉnh Quảng Nam.

Theo văn bản được ký kết, Nhật Bản sẽ viện trợ cho Quảng Nam 200 triệu yên (tương đương 45 tỷ đồng) để đầu tư trang thiết bị máy móc, tài liệu giảng dạy cho trường Dạy nghề Bắc Quảng Nam nhằm phục vụ công tác giảng dạy kỹ thuật hàn, kỹ thuật xây dựng cầu đường… góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế của các tỉnh miền Trung.

Đ.Hùng