Nhiều kiến nghị về chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

X.PHÚ |

Sau thời gian tổ chức giám sát tại các sở, ngành, địa phương, trường đại học, cao đẳng, chiều 17.10, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Thái Bình chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển GD-ĐT giai đoạn 2013 - 2018 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo đánh giá, những năm qua tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách, pháp luật như phát triển mạng lưới trường lớp hợp lý; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ổn định về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu; chất lượng giáo dục từng bước nâng lên; chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh được thực hiện kịp thời; nguồn lực đầu tư cho GD-ĐT đảm bảo theo đúng quy định, tổng chi đầu tư phát triển toàn ngành hàng năm hơn 650 tỷ đồng; công tác đổi mới giáo dục có nhiều chuyển biến.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, như cơ sở vật chất một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng thừa - thiếu cục bộ giáo viên, giáo dục nghề nghiệp gặp nhiều khó khăn, chưa gắn với nhu cầu thị trường lao động… Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương liên quan đến chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; xem xét sửa đổi một cách toàn diện, đồng bộ Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và cần ban hành Luật Nhà giáo.

X.PHÚ