Nhiều kiến nghị về luân chuyển giáo viên từ miền núi về đồng bằng

X.Phú |

(QNO) - Sáng nay 16.8, Ban Văn hóa xã hội - HĐND tỉnh đã có cuộc họp về việc luân chuyển giáo viên từ miền núi về đồng bằng theo tinh thần của Nghị quyết 146 của HĐND tỉnh. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng, lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Văn hóa xã hội - HĐND tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham gia cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng cho rằng các Sở Nội vụ, GDĐT cần thực hiện đúng đối tượng, lộ trình về luân chuyển giáo  viên theo tinh thần Nghị quyết 146. Trong thời gian từ nay đến năm 2015, phải có phương án giải quyết theo đúng nguyện vọng của tất cả số giáo viên trong danh sách khảo sát ban đầu. Ban Văn hóa xã hội và các ban của HĐND tỉnh cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện này để  Nghị quyết 146 đạt kết quả tốt.

Ngoài ra, cần thực hiện tốt chế độ, chính sách cho giáo viên công tác tại các huyện miền núi, để vừa ghi nhận công lao cống hiến, vừa đảm bảo công bằng về quyền lợi của họ.

X.Phú