Nông Sơn kiến nghị đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 22.8, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Thái Bình dẫn đầu đoàn công tác có cuộc làm việc với UBND huyện Nông Sơn về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển GD-ĐT giai đoạn 2013 - 2018 trên địa bàn.

Theo UBND huyện Nông Sơn, quá trình triển khai thực hiện các cơ chế chính sách, pháp luật về phát triển GD-ĐT của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương đã thể hiện tính kịp thời, khả thi, có những tác động tích cực đến sự phát triển của nền giáo dục địa phương.

Đến nay, Nông Sơn có 3/19 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 15,78%; và phấn đấu đến cuối năm 2018 sẽ có thêm 2 trường nữa đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 26,3%); 1 trường kiểm tra công nhận lại sau 5 năm.

Nhìn nhận về những hạn chế, bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển GD-ĐT, UBND huyện Nông Sơn cho rằng, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có sự quan tâm hơn nhưng vẫn còn nhiều bất cập và khó thực hiện được chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Vì vậy, địa phương kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất để thực hiện tốt công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

NGUYÊN ĐOAN