Núi Thành: 1.200 giáo viên được hưởng chế độ thâm niên nhà giáo

Văn Huân |

Thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, đến nay Núi Thành đã có 1.200 giáo viên được hưởng chế độ trên.

Hiện vẫn còn hơn 100 giáo viên chưa có quyết định công nhận hưởng phụ cấp thâm niên vì thiếu hồ sơ. Đối với trường hợp chưa được hưởng chế độ, Phòng Nội vụ tiếp tục đề nghị các cá nhân và các trường học có trách nhiệm bổ sung các loại hồ sơ thiết yếu gồm: quyết định tiếp nhận và phân công công tác; quyết định công nhận hết thời gian tập sự; quyết định bổ nhiệm vào ngạch; quyết định xếp lương bậc 1; quyết định nâng lương bậc 2; bằng tốt nghiệp sư phạm để cấp thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ.

Văn Huân