Núi Thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS

VĂN PHIN |

Sáng qua 25.12, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh tiến hành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục THCS năm 2014 của huyện Núi Thành. Theo kết quả kiểm tra, đến năm 2014, toàn huyện Núi Thành có 12 (trong số 17) xã đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và 5 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập mức độ 2. Huyện đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. Đến tháng 12.2014, Núi Thành có 17 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS theo các tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP. Năm 2014, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS của huyện vào học lớp 10 đạt 88,33%; địa phương cũng đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học - khuyến tài và các hoạt động khác phục vụ ngành giáo dục.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả phổ cập giáo dục THCS của huyện Núi Thành và công nhận huyện Núi Thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS năm 2014.

VĂN PHIN