Núi Thành phấn đấu có thêm 11 trường đạt chuẩn quốc gia

VĂN PHIN |

Sáng 8.3, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị chuyên đề về xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2018.

 Núi Thành hiện có 61 trường học. Đến thời điểm này, đã có 38 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 1 trường đạt chuẩn mức độ 2; trong đó mẫu giáo có 11/18 trường, tiểu học: 22/26 trường, THCS: 13/17 trường. Kế hoạch năm 2018, huyện Núi Thành phấn đấu xây dựng 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; 3 trường đạt chuẩn mức độ 2. Để đảm bảo kế hoạch hoàn thành trong năm 2018, các trường cần bổ sung kinh phí 5,3 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đồng thời bồi dưỡng, tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn.

VĂN PHIN