Núi Thành sáp nhập một số trường tiểu học và mẫu giáo công lập

VĂN PHIN |

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XII) về sắp xếp, tinh gọn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND huyện Núi Thành vừa ban hành quyết định sáp nhập một số trường tiểu học và mẫu giáo công lập trên địa bàn.

Theo đó, sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình vào Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (xã Tam Hòa) và sáp nhập Trường Mẫu giáo công lập Hoa Anh Đào vào Trường Mẫu giáo công lập Hoa Sen (xã Tam Xuân 1), kể từ ngày 1.10.2018. Các trường nêu trên có trách nhiệm hoàn chỉnh thủ tục về tài chính đến hết ngày 30.9.2018 và bàn giao toàn bộ hồ sơ về tài sản, cơ sở vật chất, các tài liệu liên quan cho trường đến sáp nhập kể từ ngày 1.10.2018.

VĂN PHIN