Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 60% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4448/KH-UBND (ngày 5.8.2020) phát triển giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Giai đoạn 2020 - 2025, Quảng Nam tập trung đa dạng, mở rộng các loại hình giáo dục mầm non. Ảnh: A.B
Giai đoạn 2020 - 2025, Quảng Nam mở rộng đa dạng các loại hình giáo dục mầm non. Ảnh: A.B

Mục tiêu nhằm củng cố, phát triển mạng lưới trường lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Đa dạng hóa các phương thức, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng đạt chuẩn chất lượng GDMN trong khu vực và quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp 1; phát triển GDMN cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Giai đoạn 2020 - 2021 tập trung củng cố mạng lưới trường lớp, mở rộng đa dạng các loại hình giáo dục, đủ năng lực huy động trẻ đến trường, có ít nhất 30% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 92% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường. Tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở GDMN ngoài công lập chiếm 25% trở lên.

Phấn đấu đạt 100% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi trung bình 0,2%/năm, khống chế tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì. Ít nhất 70% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên và 100% nhân viên có trình độ đào tạo đáp ứng vị trí việc làm.

Về cơ sở vật chất trường lớp, bảo đảm tỷ lệ 1 phòng học/lớp (nhóm). Xóa bỏ phòng học xuống cấp nặng; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 50%; có ít nhất 55% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Duy trì vững chắc và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

Giai đoạn 2022 - 2025, tiếp tục củng cố mạng lưới trường lớp, mở rộng đa dạng các loại hình giáo dục, nhất là các trường mầm non, mẫu giáo ngoài công lập, đủ năng lực huy động trẻ đến trường, phấn đấu huy động ít nhất là 35% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo, trong đó 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường. Tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở GDMN ngoài công lập chiếm 30% trở lên.

Duy trì 100% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày; hằng năm giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân trung bình 0,3%. Có 100% giáo viên đạt trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 85% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên.

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 60%, có ít nhất 60% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, ít nhất 60% trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Củng cố, duy trì vững chắc và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

TAGS