Phát hiện một số trường học chi sai quy định

X.P |

Sở GD-ĐT cho biết, từ đầu năm học đến nay đã tiến hành thanh tra 3 cuộc về các khoản thu chi và quản lý dạy thêm, học thêm tại 28 đơn vị, trường học. Qua thanh tra, đã phát hiện và xử lý thu hồi gần 283 triệu đồng nộp ngân sách do chi sai quy định, thu hồi nhập quỹ tăng tiết số tiền hơn 216 triệu đồng do chi không đúng mục đích. Ngoài ra, thu hồi trả lại cho phụ huynh học sinh hơn 1 tỷ đồng do thu trái quy định. Theo đó, đã tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật 4 cá nhân là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên và kế toán.

X.P