Phê duyệt tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập

XUÂN CHIẾN |

UBND tỉnh vừa phê duyệt tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2016 - 2017 theo đề xuất của Sở GD-ĐT.

Theo đó, tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 các huyện, thị xã, thành phố Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Quế Sơn là 90%; Đại Lộc 93,9%; Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Tiên Phước, Hiệp Đức, Phú Ninh là 95%. Các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn và Nông Sơn là 100%. Căn cứ số lượng học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2015 - 2016, Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng phương án tuyển sinh vào các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

XUÂN CHIẾN