Phòng GD-ĐT Tam Kỳ đoạt giải nhất hội thi Viết chữ đẹp cấp tỉnh

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - Tại hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học năm học 2012-2013 toàn tỉnh vừa diễn ra, Sở GD-ĐT đã trao tổng cộng 97 giải tập thể và cá nhân. Trong đó, học sinh được trao 55 giải (có 10 giải nhất), giáo viên 36 giải (2 giải nhất) và 6 giải tập thể.

Giải nhất tập thể thuộc về đơn vị Phòng GD-ĐT Tam Kỳ; Phòng GD-ĐT Hội An và Thăng Bình đồng giải nhì.

NGUYÊN BẢO