Phú Ninh khánh thành Trường Mẫu giáo Ánh Dương

QUỐC VƯƠNG |

(QNO) - Ngày 5.1, UBND huyện Phú Ninh phối hợp cùng Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng Trường Mẫu giáo Ánh Dương (thị trấn Phú Thịnh).

Công trình được Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tài trợ xây dựng từ nguồn vốn chương trình an sinh xã hội của tập đoàn, phân bổ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam thực hiện, Công ty CP Xây dựng thương mại và dịch vụ thanh niên xung phong Quảng Nam thi công. Công trình có tổng mức đầu tư 5,5 tỷ đồng, gồm xây mới 6 phòng học, cải tạo 1 nhà hiệu bộ và 3 phòng học cùng các hạng mục phụ trợ khác.

QUỐC VƯƠNG