Phú Ninh nâng cao chất lượng giáo dục ở 3 cấp học

THỤC ANH |

Ngày 28.8, UBND huyện Phú Ninh tổ chức tổng kết năm học 2015 -2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017.

Năm học 2015 - 2016, Phú Ninh có 11 trường mẫu giáo, 13 trường tiểu học và cấp THCS là 10 trường với hơn 11.600 học sinh ở ba cấp học. Công tác phổ cập giáp dục trên địa bàn được đánh giá là hoàn thành tốt và có chất lượng. Quy mô trường lớp ở các cấp học phát triển phù hợp, đảm bảo yêu cầu dạy học trên địa bàn, trang thiết bị được đầu tư. Ở cấp mẫu giáo, năm học 2015 - 2016 đã huy động trẻ 5 tuổi ra lớp 100% (774 trẻ), các trường đều thực hiện học 2 buổi/ngày, 100% trẻ đều hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và được đánh giá theo Bộ chuẩn của trẻ 5 tuổi. Bậc tiểu học, các hoạt động dạy và học được Phòng GD-ĐT và các trường tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng. Năng lực, phẩm chất, hoàn thành chương trình học của học sinh bậc học này đều trên 99%, tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Ở bậc THCS, số học sinh tốt nghiệp đạt 99,1% (1.044/1.053).

THỤC ANH