Phương án tuyển sinh vào trường phổ thông, trường chuyên biệt năm học 2018 - 2019

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án tuyển sinh vào các trường phổ thông, trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh năm học 2018 - 2019.

Theo đó, đối với các trường THPT công lập xét tuyển theo phân vùng tuyển sinh của từng trường THCS trên địa bàn tỉnh (kể cả vùng ven). Tuyển 85% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018 đăng ký vào học lớp 10 các trường THPT công lập sau khi đã trừ đi số học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên biệt trên địa bàn tỉnh. Điểm xét tuyển được tính gồm điểm kết quả rèn luyện, học tập và điểm cộng thêm. Cách thức xét tuyển được căn cứ theo chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Việc phân vùng tuyển sinh phải đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của học sinh và đồng thời đảm bảo tỷ lệ theo phân luồng của từng trường THPT trong huyện, thị xã, thành phố.

Đối với các trường THPT tư thục, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tuyển sinh theo phương thức xét tuyển theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT. Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 ở các trường tư thục, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thì không bị hạn chế bởi địa bàn xét tuyển.

Tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh được thực hiện tại các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn và các huyện miền núi, đồng bằng có người dân tộc thiểu số sinh sống, có nhu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số như Hiệp Đức, Tiên Phước, Phú Ninh, Núi Thành, Đại Lộc. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 là 155 học sinh (147 chỉ tiêu là học sinh người dân tộc thiểu số, 8 chỉ tiêu là người dân tộc Kinh).

Đối với tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên sẽ thi tuyển qua 2 vòng. Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng số điểm các bài thi môn chung cộng với điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số) và điểm khuyến khích (nếu có).

UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyển sinh vào các trường chuyên biệt, các trường THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2018 - 2019 theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT.

M.L