Quan tâm công tác quy hoạch trường lớp, đội ngũ nhà giáo

X.PHÚ |

Sáng 24.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 29 của BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Theo đó, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 28 (25.4.2014) đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai. UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới GD-ĐT tỉnh và đến nay đã tổ chức lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương đóng góp vào dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Về phía ngành, thời gian qua, ngành GD-ĐT đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động cụ thể, trong đó đẩy mạnh đổi mới căn bản hình thức và phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục; xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ban, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng cho rằng, xây dựng các nhóm giải pháp, mục tiêu thực hiện Nghị quyết 29 cần tập trung vào những vấn đề cụ thể hơn phù hợp với điều kiện của tỉnh, tránh tình trạng quá chung chung, dàn trải. Trong đó, quan tâm đến công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, đội ngũ cán bộ nhà giáo, giáo dục miền núi, vùng khó khăn. Riêng về đề án xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị xây dựng đề án theo hướng nâng cao chất lượng giáo dục, tránh dùng từ “chất lượng cao”.

X.PHÚ