Quảng Nam cấp 3 suất học bổng/năm cho con em Việt kiều Campuchia

PHÚC LÂM |

(QNO) - Báo cáo về chương trình hợp tác giữa Quảng Nam với các địa phương của Campuchia cho biết, Quảng Nam đã thống nhất chủ trương cấp 3 học bổng/năm cho 3 học sinh là con em Việt kiều thuộc 6 tỉnh Tây Bắc của Campuchia sang học các ngành có trình độ cao đẳng hoặc đại học tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

   Quan hệ hợp tác giữa Quảng Nam với các địa phương của Campuchia trong thời gian qua được lãnh đạo hai bên quan tâm chỉ đạo; hiện nay, tỉnh Quảng Nam có quan hệ hợp tác với 2 tỉnh Siêm Riệp và Battambang của Campuchia.

PHÚC LÂM