Quảng Nam dẫn đầu các tỉnh duyên hải miền Trung về trường đạt chuẩn quốc gia

T.VY |

Tính đến nay, Quảng Nam tiếp tục dẫn đầu các tỉnh duyên hải miền Trung về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia với tổng cộng 526 trường đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 61,7% tổng số trường học toàn tỉnh. Bậc tiểu học có số lượng trường đạt chuẩn nhiều nhất với 212 trường, tỷ lệ gần 80% (trong đó 66 trường đạt mức 2); tiếp theo là mầm non 151 trường, hơn 54%; THCS 146 trường, tỷ lệ gần 68%; THPT có 17 trường, gần 30%. Những địa phương có tỷ lệ và số trường đạt chuẩn quốc gia nhiều như Đại Lộc, Duy Xuyên, Phú Ninh, Điện Bàn, Tam Kỳ.

Theo Sở GD-ĐT, nằm trong lộ trình đạt chuẩn, hiện nay ngành đang tập trung mọi nguồn lực đầu tư để phấn đấu hoàn thành một số trường THPT trong năm 2020 như Lê Quý Đôn, Phan Bội Châu (Tam Kỳ), Bắc Trà My, Phan Châu Trinh (Tiên Phước). Đây là những trường đã cơ bản đạt chuẩn về hầu hết tiêu chí, chỉ còn cơ sở vật chất chưa đáp ứng.