Quảng Nam đầu tư 20% tổng chi ngân sách tỉnh cho GD-ĐT

X.PHÚ |

Sáng 25.9, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Bùi Thị Thanh có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả triển khai Nghị quyết 29 (4.11.2013) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tiếp và làm việc.

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, thực hiện Nghị quyết 29, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 28 và Nghị quyết 11, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới GD-ĐT tỉnh. Theo đó, 5 năm qua, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới đã được thực hiện, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Ngành GD-ĐT tiến hành đổi mới công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá học sinh. Tỷ lệ ngân sách chi cho sự nghiệp GD-ĐT của tỉnh đạt 20% tổng chi ngân sách địa phương. Tỉnh cũng đã kiến nghị Trung ương tháo gỡ vướng mắc ở một số vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đội ngũ nhà giáo, phân cấp quản lý giáo dục.

Bà Bùi Thị Thanh đánh giá cao kết quả đạt được trong 5 năm qua, đồng thời ghi nhận những vướng mắc, khó khăn, tồn tại của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ đó đề nghị các cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29 trong thời gian tới.

X.PHÚ