Quảng Nam kiến nghị Trung ương quan tâm hơn học sinh và đội ngũ nhà giáo miền núi

X.PHÚ |

(QNO) - Chiều 16.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh tiếp và làm việc với đoàn giám sát Hội đồng Dân tộc Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số do ông Hà Ngọc Chiến - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: X.Phú
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: X.PHÚ

Quảng Nam có 9/18 địa phương là huyện miền núi với 102 xã, thị trấn; trong đó 79 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới được đưa vào diện đầu tư của Chương trình 135. Đến nay, mạng lưới trường học của các huyện miền núi khá phát triển với 13 trường THPT, 83 trường THCS, 86 trường tiểu học, 82 trường mẫu giáo, mầm non. Trong đó, loại hình trường dân tộc nội trú cấp huyện có 7 trường và trường dân tộc bán trú có 53 trường.

Trong những năm qua, tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương về hỗ trợ, phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi như chế độ ăn, ở cho học sinh và giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phòng học. Bên cạnh chính sách của Trung ương, tỉnh cũng đã ban hành chính sách, chế độ hỗ trợ đối với học sinh thuộc khu vực II Chương trình 135 về học bổng, học phẩm. Từ 2010-2015, tỉnh đã hỗ trợ hơn 69 tỷ đồng cho hơn 78.000 học sinh. Ngoài ra, tỉnh ưu tiên đầu tư nhiều nguồn lực cho đầu tư trường, lớp học, giúp cơ sở vật chất cải thiện đáng kể.

Dù vậy, qua thực tế triển khai vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Từ đó, tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm, có chính sách hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh ở các trường THPT miền núi có học sinh ăn, ở nội trú tại trường (hiện Quảng Nam có 9 trường THPT miền núi có tổ chức loại hình này). Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương thống nhất chủ trương để UBND tỉnh Quảng Nam có cơ chế riêng trong việc hỗ trợ cho học sinh dân tộc thiểu số không được hưởng chế độ theo Nghị định 116 nhằm tạo điều kiện cho các em đi học.

Ông Hà Ngọc Chiến - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, cho rằng chính sách dân tộc là chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước, luôn được quan tâm. Qua thực tế giám sát tại Quảng Nam cho thấy tỉnh đã có sự chăm lo đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Bên cạnh chính sách của Trung ương, tỉnh cũng đã có nhiều chủ trương, đề án, tạo cơ chế và chính sách riêng của địa phương để hỗ trợ, phát triển giáo dục miền núi, hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Từ đó, giúp giáo dục miền núi của tỉnh phát triển, chất lượng được nâng cao.

Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, ông Hà Ngọc Chiến ghi nhận và tiếp tục nghiên cứu, xem xét để tham mưu cho Quốc hội trong thời gian tới để tạo điều kiện cho giáo dục miền núi, vùng dân tộc phát triển.

X.PHÚ