Quỹ VINIF tài trợ 2 dự án khoa học xuất sắc của Đại học Bách khoa Đà Nẵng

QUẾ LÂM |

(QNO) - Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), thuộc Tập đoàn Vingroup vừa tổ chức lễ ký kết tài trợ gần 10 tỷ đồng cho 2 dự án khoa học công nghệ của 2 giảng viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Hai dự án này đã vượt qua gần 200 dự án đăng ký tuyển chọn để nằm trong danh sách 20 dự án tiêu biểu được Quỹ VINIF tài trợ 124 tỷ đồng.

Đại diện Quỹ VINIF và lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ký kết tài trợ. Ảnh: N.T.B
Đại diện Quỹ VINIF và lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ký kết tài trợ. Ảnh: N.T.B
 

Đề tài của TS. Nguyễn Tấn Hưng với mã số VINIF.2019.DA06 (được tài trợ 5,7 tỷ đồng) nghiên cứu về “Thông tin quang thông minh cho mạng dữ liệu cực lớn”. Mục tiêu của đề tài nhằm phát triển hệ thống thông tin quang thông minh có khả năng tự phát hiện, khắc phục các yếu tố làm suy giảm chất lượng hệ thống như các loại tín hiệu tuyến tính và phi tuyến mà không cần đo đạc trạng thái kênh; thích nghi với các điều kiện kênh truyền động trong mạng dữ liệu cực lớn bằng việc lựa chọn và nhận dạng các thông số kênh truyền phù hợp để nâng cao chất lượng, dung lượng, số lượng người dùng và hiệu suất sử dụng phổ...

Đề tài của TS. Ngô Ngọc Tri với mã số VINIF.2019.DA05 (được tài trợ 3,5 tỷ đồng) nghiên cứu về “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cảnh báo sớm năng lượng tiêu thụ của các tòa nhà hướng đến phát triển bền vững”. Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng được mô hình dự báo tích hợp dựa trên học máy và thuật toán tối ưu siêu khám phá để dự báo năng lượng tiêu thụ của tòa nhà; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của các thiết bị điện, hệ thống chiếu sáng và điều hòa không khí trong tòa nhà phi dân cư góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững…

Với 2 dự án khoa học công nghệ xuất sắc này được Quỹ VINIF tài trợ ngay trong năm đầu tiên quỹ chính thức đi vào hoạt động đã khẳng định tiềm lực, thế mạnh về nghiên cứu khoa học công nghệ, góp phần nâng cao uy tín, học hiệu của Trường Đại học Bách khoa nói riêng, Đại học Đà Nẵng nói chung trong chiến lược không ngừng đổi mới sáng tạo, gắn kết và phục vụ cộng đồng.

TAGS