Sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

CHÂU NỮ |

Hôm qua (9.9), UBND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2483. 

Phương án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh là lấy Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam làm nòng cốt, sáp nhập các trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, Trung cấp nghề Nam Quảng Nam, Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc - miền núi Quảng Nam, Trung cấp Văn hóa - nghệ thuật và du lịch Quảng Nam. Tên gọi sau sáp nhập là Trường Cao đẳng Quảng Nam, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. Trụ sở chính của Trường Cao đẳng Quảng Nam ở địa chỉ 431 đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ (trụ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam hiện nay).

Ngoài ra, còn có 5 cơ sở trực thuộc tại Tam Kỳ, Núi Thành, Duy Xuyên, Điện Bàn, Nam Giang. Dự kiến quy mô tuyển sinh đào tạo của trường giai đoạn 2020 - 2022 với 70 ngành nghề cho 19.044 người, trong đó cao đẳng 2.880 người, trung cấp 6.249 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: 9.915 người. Tổng biên chế được giao cho Trường Cao đẳng Quảng Nam là 320 người.

Được biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 9 cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh. Sau sắp xếp, sẽ giảm được 5 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý; giảm số lượng viên chức, lao động (đối tượng này hiện nay ở các trường là 149 người). Theo đề án, đầu năm 2021 sẽ tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Quảng Nam.