Sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề

X.PHÚ |

Chiều 10.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh và Trần Đình Tùng có buổi làm việc với các sở Nội vụ, GD-ĐT, LĐ-TB&XH; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố về việc sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp - dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, hiện toàn tỉnh có 16 trung tâm do các huyện, thị xã, thành phố quản lý với tổng số 149 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các trung tâm hiện nay hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả do nguồn tuyển sinh không ổn định, không bền vững dẫn đến lãng phí bộ máy, biên chế, ngân sách. Từ thực tế đó, theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tới sẽ tiến hành tổ chức sắp xếp lại các trung tâm theo hướng chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và giải thể trung tâm. Cụ thể, chức năng giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông chuyển giao cho phòng GD-ĐT, chức năng dạy nghề xã hội chuyển giao cho phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố quản lý. Về số cán bộ, công chức, viên chức, các địa phương và Sở GD-ĐT sẽ nghiên cứu bố trí, sắp xếp hợp lý.

Sau khi nghe ý kiến của các địa phương, sở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cùng thống nhất với phương án sắp xếp các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp - dạy nghề mà Sở Nội vụ xây dựng; yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp theo đúng phương án, lộ trình. Đồng thời lưu ý đến việc bố trí, sắp xếp nhân sự cho hợp lý về trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và bảo lưu chế độ trong vòng 6 tháng khi về nơi công tác mới.

X.PHÚ