Sắp xếp trường, lớp và chất lượng đội ngũ: Nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD-ĐT

AN NHI |

Nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 theo chỉ thị của UBND tỉnh cũng như kế hoạch của ngành GD-ĐT đặt ra khá nhiều vấn đề; trong đó, đáng chú ý là sắp xếp trường, lớp và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Tăng cường công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu của các trường học. Ảnh: X.P
Tăng cường công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu của các trường học. Ảnh: X.P

Sắp xếp mạng lưới trường, lớp được các địa phương, trường học triển khai thực hiện vài năm nay và bước đầu đạt được kết quả khả quan (năm học 2019 - 2020 giảm 15 trường so với năm học trước và đến đầu năm học 2020 - 2021 tiếp tục giảm thêm 4 trường). Tuy nhiên, năm học 2020 - 2021 mới là năm đầu tiên triển khai đề án sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (GV), nhân viên ngành giáo dục Quảng Nam đến năm học 2024 - 2025. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho ngành là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sắp xếp, tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông.

Một nhiệm vụ khác cũng rất quan trọng trong năm học mới này, đó là rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn quy định để từ đó xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, phấn đấu đến năm 2025 có 100% GV đạt chuẩn đào tạo. Sở dĩ có câu chuyện này bởi đây là năm học đầu tiên Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực; trong đó quy định GV mầm non phải có trình độ cao đẳng sư phạm, GV tiểu học, THCS có trình độ cử nhân sư phạm. So với chuẩn cũ, đội ngũ GV của tỉnh hiện nay đạt chuẩn 100% ở mầm non, tiểu học và hơn 99% ở THCS, THPT; thậm chí tỷ lệ có trình độ trên chuẩn khá cao, như mầm non 84%, tiểu học 94%, THCS 78%.

Năm học này toàn ngành cũng có nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý. Theo đó, triển khai đồng bộ các phần mềm phục vụ tốt cho công tác quản lý chuyên môn như phần mềm quản lý học tập, phần mềm quản lý đề trắc nghiệm trực tuyến, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản. Tích hợp các hệ thống thông tin quản lý hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành; xây dựng và triển khai các phần mềm quản lý, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học ở các cơ sở giáo dục, cần tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến, qua truyền hình tại các trường phổ thông.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020 - 2021, ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, trên cơ sở 5 nhiệm vụ, 9 giải pháp của Bộ GD-ĐT, ngành GD-ĐT Quảng Nam đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện. Trong đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp gắn với bố trí đội ngũ; triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, GV theo chuẩn mới. Ngành cũng đặt mục tiêu đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá công tác chuyên môn để nâng cao chất lượng; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, nhất là xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục.

TAGS