Sẽ tổ chức phê bình giáo viên, học sinh vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm

PHÚC LÂM |

Ban An toàn giao thông tỉnh vừa triển khai kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em.

Theo đó, từ ngày 6 đến ngày 9.4.2015, sẽ kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm của học sinh tại các trường học. Đồng thời tổ chức phê bình đối với giáo viên, cán bộ nhà trường, học sinh vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm. Ngày 10.4, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức “ngày cao điểm” tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em, tập trung khu vực các trường học và sẽ tiếp tục duy trì kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong thời gian tiếp theo.

PHÚC LÂM