Sinh viên Đại học Quảng Nam đi thực tế văn chương

HUỲNH THU HẬU |

(QNO) - Thực hiện kế hoạch đào tạo trên tinh thần kiến tạo cơ hội trải nghiệm cho sinh viên, gắn nhà trường và xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học, ngày 7 và 8.5, Khoa Ngữ văn - công tác xã hội Trường Đại học Quảng Nam tổ chức cho sinh viên lớp đại học Văn K15 đi thực tế.

Sinh viên chụp ảnh tại nhà lưu niệm Phan Châu Trinh
Chuyến thực tế tại Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh (xã Tam Lộc, Phú Ninh). Ảnh: H.T.H

Chuyến đi gắn liền với những di tích của các nhà văn hóa Quảng Nam như Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Phước), Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh (Phú Ninh); hay các địa điểm Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, địa đạo Kỳ Anh (TP.Tam Kỳ). Thông qua hoạt động nhằm góp phần bồi dưỡng, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, nâng cao nhận thức lòng tự hào dân tộc cho sinh viên...

HUỲNH THU HẬU