Sinh viên đối thoại với lãnh đạo Trường Đại học Quảng Nam

ĐOÀN ĐẠO - TRẦN NGỌC |

Trường Đại học Quảng Nam vừa tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và sinh viên. Ban giám hiệu nhà trường, đại diện các đơn vị chuyên môn và gần 500 sinh viên các khoa cùng tham dự buổi đối thoại. Đây là hoạt động nhằm giúp Trường Đại học Quảng Nam thực hiện tốt hơn công tác quản lý đào tạo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và giải quyết kịp thời các thông tin còn băn khoăn từ phía sinh viên.

Tại buổi đối thoại, hơn 100 ý kiến từ các sinh viên thông qua phiếu ý kiến và đặt câu hỏi trực tiếp đã được lãnh đạo nhà trường trả lời cặn kẽ. Các câu hỏi tập trung vào các vấn đề quy chế đào tạo, chính sách hỗ trợ học phí, học bổng… Ngoài ra, các sinh viên cũng đặt các câu hỏi, đóng góp ý kiến liên quan đến tổ chức hoạt động, quản lý của các đơn vị trực thuộc nhà trường, hoạt động Đoàn.

ĐOÀN ĐẠO - TRẦN NGỌC