Sinh viên thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

VINH ANH - TRÚC OANH |

Sáng qua 7.1, tại Trung tâm hội thảo Trường Đại học Quảng Nam, Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Sinh viên tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với sự tham gia của 7 đội thi đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Các đội thi lần lượt trải qua 3 phần thi: chào sinh viên, sinh viên đồng lòng và sinh viên tài năng, với nội dung xoay quanh kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Thông qua hội thi nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đến học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức cho thế hệ trẻ.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ Trường Đại học Quảng Nam, giải nhì cho Trường Đại học Nội vụ, đồng giải ba cho Trường Cao đẳng Y tế và Trường Cao đẳng Nghề Quảng Nam.

VINH ANH - TRÚC OANH